Conferința de finalizare a proiectului „Analiza interrelației dintre microbiota intestinală și gazdă cu aplicații în prevenția și controlul diabetului de tip 2”

În imagine: Director Adjunct microDIAB, Prof. univ. dr. Mihai DIMIAN

Astăzi, 15 septembrie, începând cu ora 09:00, în Sala Senatului, corp A, a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, a avut loc conferința de presă în vederea finalizării proiectului: „Analiza interrelației dintre microbiota intestinală și gazdă cu aplicații în prevenția și controlul diabetului de tip 2”.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) anunță finalizarea implementării proiectului „Analiza interrelației dintre microbiota intestinală și gazdă cu aplicații în prevenția și controlul diabetului de tip 2”, cod SMIS 105065. Proiectul a fost implementat pe o durată de 60 de luni, în perioada 16.09.2016 – 15.09.2021, în localitatea Suceava.

Proiectul finanţat în baza contractului cu nr. 120 din 16.09.2016 a avut o valoare totală de 9.331.538 de lei, din care 7.073.724,70 lei co-finanțarea Uniunii Europene (FEDR), iar 1.303.495,46 lei co-finanțarea Guvernului României. Contractul a fost încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar pentru Cercetare, în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020.

Introducerea conferinței
În imagine: Laborator de biologie moleculară și metagenomică (Corp A, Parter, Săli: A036-A037)

Proiectul și-a propus și îndeplinit 5 obiective științife principale: determinarea profilului microbiotei pacienților cu diabet tip 2 folosind tehnicile moderne și inovatoare de metagenomică cantitativă; testarea de microorganisme probiotice specifice în prevenirea și controlul diabetului de tip 2, folosind studii clinice dublu-ord, randomizate, controlate cu placebo; investigarea mecanismelor fiziologice, metabolice, celulare și moleculare prin care probioticele acționează pentru a preveni și ameliora diabetul de tip 2; elaborarea protocolului și a unui prototip de produs probiotic care va fi utilizat în prevenirea și controlul diabetului de tip 2; dezvoltarea și elaborarea unui protocol clinic pentru transplant de microbiotă intestinală în gestionarea /controlul diabetului de tip 2.

Obiectivele științifice principale
În imagine: Director Adjunct microDIAB, Prof. univ. dr. Mihai DIMIAN

Investiția a contribuit la crearea unui nou Laborator de metagenomică și biologie moleculară, susținerea unui număr de 3 noi cercetători (echivalent normă întreagă) în cadrul USV și atragerea unui specialist cu competențe avansate din străinătate angajat în proiect, dezvoltarea a 5 parteneriate în domeniul sanitar și al industriei alimentare, depunerea a 2 cereri de brevete de invenție și a 4 proiecte în cadrul competițiilor Programului cadru al UE Orizont 2020 sau alte programe internaționale precum și la publicarea a 13 lucrări științifice și a unei cărți de specialiate.

În imagine: Director microDIAB Prof. univ. dr. Mihai COVAȘĂ și director Adjunct microDIAB, Prof. univ. dr. Mihai DIMIAN

În cadrul acestei conferințe a fost prezent online și directorul microDIAB, Prof. univ. dr. Mihai Covașă. Vă invităm să ascultați o parte din discursul despre acest proiect al domniei sale: „Din punct de vedere al interesului și al importanței acestui proiect pe plan național, dar și internațional este foarte important datorită faptului că în ultimii 10-15 ani interesul în microbiota intestinală a creat un val de articole și proiecte datorită faptului că pentru prima dată, datorită dezvoltării de tehnologiei de secvențiere, s-a putut să se vadă exact ce există în organismul uman referitor la acest organ care acum se numește organul metabolic. Până acum microbiologiștii trebuiau să cultiveze aceste bacterii, le puneau într-o plăcuță, într-un anumit mediu pentru a putea crește, însă majoritatea din aceste tulpini nu cresc în mediile respective”.

O parte din prelegerea prof. univ. dr. Mihai Covașă

Acest proiect este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Pentru mai multe detalii vă invităm să accesați pagină oficială a proiectului: www.microdiab.usv.ro

Autor articol: Redactor Radio USV, Nicolae Șapoval