Cod etic

Radio USV este un produs nou și special pe piața media suceveană, atât prin natura realizatorilor de programe, cât și cea a ascultătorilor.

Mediul academic din care facem parte ne determină să elaborăm un cod de etică și conduită profesională care va ghida toți colaboratorii postului in realizarea programelor Radio USV.

Codul de etică al jurnalistului–student de la Radio USV are la bază Codul deontologic al ziaristilor adoptat de Clubul Român de Presă. Se aplică tuturor colaboratorilor Radio USV si vor fi asumate de fiecare în parte.

Fără a fi membru al Clubului Român de Presă, Radio USV își însușește prevederile codului deontologic după care se ghidează în activitatea zilnică (http://www.ajs.ro/files/cod.pdf )

Toate activitățile noastre ca redactori, reporteri sau tehnicieni ai Radio USV vor fi prestate intr-o maniera independentă și imparțială.

Nu acceptăm neglijența, subiectivitatea și denaturarea. Nu vom introduce în mod conștient informații false sau inexacte pe post.

Orice informație va fi verificată din cel puțin două surse.

Vom evita comportamentul și activitățile care creează conflicte de interese între statutul nostru de colaboratori ai Radio USV și mediul academic din care provenim. Statutul de student va fi întotdeauna prioritar.

Nu vom folosi statutul de colaborator al Radio USV pentru a obține favoruri în interes personal.

Vom cere consilierea sau sfatul conducerii postului, ori de câte ori vom avea un dubiu asupra unui posibil conflict de interese.

Fiecare redactor, reporter, technician sau orice alt colaborator este responsabil pentru actiunile sale. Colaboratorul Radio USV este responsabil și serios.

Relațiile între colaboratorii Radio USV se bazează pe respect reciproc. Nu tolerăm nicio discriminare, de orice natură ar fi.

Redacția USV este un mediu sănătos și civilizat care asigură condiții corecte de muncă.