Prof. univ. dr. Viorel Jinga, Doctor Honoris Causa al USV

Joi, 20 iunie, domnul prof. univ. dr. Viorel Jinga, rectorul Universității de Medicină și
Farmacie „Carol Davila” din București (UMFCD), a primit titlul de Doctor Honoris Causa al
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) pentru contribuțiile excepționale aduse în
domeniul medicinei, pentru merite științifice deosebite, recunoscute la nivel național și
internațional, pentru susținerea și dezvoltarea semnificativă a colaborării dintre USV și
UMFCD.

Ceremonia s-a desfășurat în prezența unui public numeros, în care s-au regăsit membrii
Senatului USV, personalități importante din domeniul medicinei și al învățământului medical
din România, alături de studenți de la specializările Facultății de Medicină și Științe Biologice
din cadrul USV. Laudatio a fost citit de prof. univ. dr. Mihai Dimian, rectorul USV, iar diploma
de Doctor Hooros Causa a fost înmânată de prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, președintele
Senatului USV.
În Lectio Magistralis, universitarul bucureștean a prezentat cele mai importante
momente din viața și cariera sa, evidențiind direcțiile de cercetare care l-au pasionat, rezultatele
deosebite ale studiilor clinice, recunoscute de comunitatea științifică internațională, proiectele
implementate și realizările înregistrate în planul dezvoltării spitalelor și clinicilor în care a
activat, precum și în cadrul UMFCD. De asemenea, prof. univ. dr. Viorel Jinga a felicitat
comunitatea academică suceveană pentru tot ceea ce a realizat în domeniul educației medicale și
pentru excelenta colaborare dintre conducerea USV și universitățile de profil din țară. Vizita în
campus i-a oferit șansa să cunoască infrastructura academică de care dispune USV, acesta
declarând că el și echipa de conducere a UMFCD, cea mai veche și mai mare universitate de
medicină din România, au identificat mai multe aspecte și practici care pot fi preluate de orice
universitate de profil din țară.
În intervenția sa, prof. univ. dr. Sorin Rugină, fost rector al Universității „Ovidius” din
Constanța, membru corespondent al Academiei Oamenilor de Științe din România, a subliniat
importanța acestui eveniment, reliefând anvergura de medic, cadru didactic și cercetător a
domnului prof. univ. dr. Viorel Jinga. Prof. univ. dr. Sorin Rugină s-a arătat încântat de baza
materială excelentă și de calitatea resursei umane pe care conducerea USV a atras-o de-a lungul
anilor. Profesorul Rugină a adus în discuție și rolul extraordinar avut de Laboratorul de Biologie
Moleculară din cadrul USV în perioada pandemiei, care s-a dovedit a fi unul extrem de
performant prin diagnosticarea realizată la momentul respectiv. Activitatea laboratorului a
constituit un exemplu în România, care a transformat un moment dificil într-o oportunitate
pentru mediul academic și de cercetare.
Prezent la eveniment, prof. univ. dr. Silviu Mirel Pițuru, prorector pentru organizarea și
dezvoltarea activităților studențești al UMFCD, și-a exprimat, la rândul său, aprecierile pentru
evoluția deosebită a educației medicale din cadrul USV. În opinia sa, aceasta a fost confirmată
de rezultatele și recunoașterile pe plan național și internațional, de numărul de studenți și de
sumele atrase pentru dezvoltare și cercetare, de echipele de specialiști care performează în
vechea cetate a lui Ștefan cel Mare.
Menționăm faptul că, din comisia pentru acordarea titlului de Doctor Honoris Causa
domnului prof. univ. dr. Viorel Jinga, coordonată de prof. univ. dr. Mihai Dimian, rectorul USV,
au făcut parte prof. univ. dr. Anca Dana Buzoianu, rector al Universității de Medicină și
Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Victor Voicu, președintele secției de
științe medicale a Academiei Române, prof. univ. dr. Sorin Rugină, Universitatea „Ovidius” din
Constanța, și prof. univ. dr. Mihai Covașă, decan al Facultății de Medicină și Științe Biologice
din cadrul USV.