Centrul de Transfer Tehnologic în Industry 4.0 și Smart Destinations al USV a fost acreditat prin Ordin al ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării

Marți, 26 martie a.c., ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Bogdan- Gruia Ivan, a emis Ordinul nr. 20556 privind acreditarea și acordarea titlului de entitate a Reţelei Naţionale de Inovare și Transfer Tehnologic (ReNITT) pentru „Centrul de Transfer Tehnologic în Industry 4.0 și Smart Destinations”, constituit în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV).

Centrul de Transfer Tehnologic în Industry 4.0 și Smart Destinations  (USV CTTISD) a fost dezvoltat ca entitate de transfer tehnologic în cadrul Parcului Științific și Tehnologic East European Border de la Siret. Acesta a beneficiat de finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, printr-un parteneriat care a reunit actori reprezentativi din mediul public, privat și academic de la nivelul regiunii: UAT Orașul Siret, UAT Județul Suceava, SC Industrial Park East European Border Siret SR și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în calitate de coordonator ştiinţific al Parcului. Inițiativa este sprijinită de parteneri din mediul de afaceri, cel academic și de ONG-uri, precum: Camera de Comerț Româno-Germană AHK, Camera de Comerț și Industrie a Județului Suceava, Universitatea „Yurii Fedcovici” din Cernăuți (Ucraina), Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret, companiile Bosh Rexroth și Siemens Industry Software.

Centrul USV a obținut acreditarea ca entitate de transfer tehnologic, pentru o perioadă de 5 ani, pentru următoarele domenii de specializare inteligentă: Economie digitală și tehnologii spațiale, Fabricație avansată și Materiale funcționale avansate. Reamintim faptul că Parcul Științific și Tehnologic de la Siret dispune de un centru de inovație și training în domeniul Industry 4.0 cu echipamente Bosh Rexroth, un FABLAB, un HUB IT Open Source și spații pentru birouri. În cadrul Centrului USV și al Parcului Științific și Tehnologic vor fi dezvoltate activități variate, cum ar fi:

 • cercetare și inovare în domeniile acreditate;
 • prototipare și manufacturarea seriei zero a produsului;
 • producție în serie mică;
 • consultanță în conversia echipamentelor din Industry 3.0 în Industry 4.0;
 • consultanță pentru soluții inteligente în domeniul dezvoltării urbane și turismului;
 • consultanță în domeniul proprietății intelectuale;
 • instruire practică pentru studenți și liceeni;
 • instruire pentru personalul companiilor de profil;
 • dezvoltare și testare de noi produse/procese prin robotică și automatizare;
 • dezvoltare și testare de soluții pentru trasabilitatea produselor și lanțul de producție;
 • dezvoltare și testare de aplicații software.