Lansarea proiectului ERASMUS+ în domeniul educației adulților, Building bridges: Promoting social inclusion and wellbeing for the families of children with special needs

stiri-07

Incluziune socială și stare de bine – deziderate pentru educația părinților copiilor cu nevoi speciale

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava derulează, în calitate de aplicant și coordonator, Proiectul  Erasmus+, KA2 – parteneriat strategic în domeniul educației adulților (2016-1-RO01-KA204-024504), intitulat BUILDING BRIDGES: PROMOTING SOCIAL INCLUSION AND WELLBEING FOR PARENTS OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS – PSI_WELL.
Proiectul  de parteneriat strategic se dezvoltă în cooperare cu alte cinci universităţi europene: Universitatea Lleida – Spania, Institutul Politehnic Braganca – Portugalia, Universitatea Zagreb – Croația, Universitatea Klaipeda – Lituania și Universitatea Bogazici, Istanbul – Turcia, fiind structurat pe o perioadă de 30 luni În centrul intervenției prin proiect stă familia copilului cu nevoi speciale, inițiativele propuse adresându-se în mod direct părinților aflați în situații de risc determinat de nevoile specifice derivate din creșterea și educarea unui copil cu nevoi speciale. Proiectul îşi propunepromovarea incluziunii sociale, a echității și stării de bine pentru familiile aflate în risc, printr-un program de intervenție pentru părinții copiilor cu nevoi speciale.
Scopul general al proiectului vizează optimizarea strategiilor de coping și îmbunătățirea abilităților de parenting pentru a susține creșterea incluziunii sociale și a stării de bine la nivelul părinților prin orientarea către două direcții de acțiune: (1) evaluarea stării de bine și a factorilor de stress relaționați cu parentigul unui copil cu nevoi speciale și (2) creșterea resurselor personale (ex. coping individual, reglare emoțională) și a resurselor familiei (coping diadic) și a suportului social pentru păriții unui copil cu nevoi speciale.
Pornind de la analiza cercetărilor existente la nivelul țărilor europene s-a constatat o lipsă de intervenții structurate pentru părinți. În acest sens s-a identificat o nevoie în a dezvolta un program de intervenție adresat părinților pentru a facilita implicarea părinților în lucrul cu propriii copii cu nevoi speciale, astfel încât să fie asigurată incluziunea socială și echitatea socială.
Obiectivele principale ale proiectului urmăresc: (1) Diagnoza nivelului incluziunii sociale, a stresului și stării de bine pentru 1500 de familii ale copiilor cu SN prin cercetare transversală, internațională; (2) Dezvoltarea unui program de intervenție psiho-educațională și socială pentru promovarea stării de bine în rândul familiilor copiilor cu nevoi speciale; (3) Validarea programului de intervenție psiho-educațională și socială pentru familiile aflate în risc prin implementarea acestuia cu 360 părinți din țările Europene ale parteneriatului; (4) Creșterea gradului de conștientizare a comunităților referitor la nevoile specifice de incluziune socială ale unei familii cu copii cu nevoi speciale prin realizarea unei campanii de informare la nivelul comunității; (5) Dezvoltarea unui kit psiho-educațional care să conțină două instrumente de lucru pentru specialiştii în activitatea cu părinții dezavantajați; (6) Optimizarea abilităților parentale și a relației părinte – copil prin elaborarea unui manual integrativ pentru părinți.
Proiectul are o puternică dimensiune inovativă dată de intervenția focalizată pe două direcții: (1) adresarea catre nevoile personale ale părinților pentru dezvoltare emoțională și socială, învățarea de strategii de coping pentru a face față stresului și a promova incluziunea socială, creșterea rezilienței și a stării de bine; (2) adresarea către rolul parental pentru a întâmpina nevoia de dezvoltare a abilităților de parenting pentru a deveni resurse pentru propriii copii cu nevoi speciale.
Rezultatele proiectului vor consta într-o serie de produse intelectuale, instrumente de lucru pentru părinți și formatori ai părinților copiilor cu nevoi speciale: un manual integrativ pentru părinți, un kit educațional care conține un manual pentru formator și un caiet de lucru pentru cursant, precum și un program de training pentru părinți, inovativ, interdisciplinar, structurat, descriind o intervenție psiho-educațională și socială care are ca finalitate optimizarea vieții familiei. Proiectul își va face cunoscută activitatea la nivelul comunității prin organizarea de conferințe, workshop-uri pentru profesori, dezvoltarea unui website care va asigura sustenabilitatea proiectului.
Parteneriatul își propune și o creștere a nivelului de conștientizare în ceea ce privește nevoile specifice ale unei familii cu copii cu dizabilități la nivel național și european, iar rezultatele cercetărilor aplicative pot servi drept fundamentare pentru dezvoltarea de politici educaționale focalizate pe problematica părinților și familiilor copiilor cu nevoi speciale.

Contact: manager proiect, Aurora Adina Colomeischi (iadina@usv.ro )