Curs de pregătire DELF, la Biroul Francez

Într-un comnunicat de presă emis de Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava se arată că “miercuri, 15 noiembrie 2017, începând cu ora 17:00, la Biroul Francez se va desfășura, timp de o oră, cursul de pregătire DELF, cu tema L’environnement/l’écologie, susținut de lectorul nostru francez Margot Berthelin, împreună cu doamna profesor Tamara Sabin.

De la ora 18:00, va invităm, ca de obicei, să ne fiți alături cu prilejul întrunirii Asociației Profesorilor de Franceză. Doamna președintă a APF, prof. Irina Melisch, ne va transmite informații despre misiunea, valorile și activitatea APF.

În cadrul întrunirii, doamna profesor univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu va oferi detalii suplimentare despre proiectul deschis către comunitatea locală, derulat la și prin Biroul Francez. De asemenea, doamna prof. univ. dr., împreună cu doamna lect. univ. dr. Mariana Șovea, în calitate de responsabile CRU (Centre de Réussite Universitaire) de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, vor prezenta rezultatele Reuniunii membrilor CRU din Europa Centrală și Orientală, ce se desfășoară în perioada 12-14 noiembrie la București.

La rândul său, doamna profesor Tamara Sabin, responsabil în echipa BF și membru în Asociația Seniorilor Bucovineni, va realiza o prezentare a bilanțului activităților din perioada 2015-2017.

Evenimentul se adresează tuturor celor care doresc să cunoască mai îndeaproape preocupările BF sau ale APF.

Intrarea este liberă.” 

(Valium)