Colocviu Internaţional de Traductologie la USV

stiri-02

În perioada 27-30 octombrie, se desfăşoară la Facultatea de Litere şi Ştiinte ale Comunicării Colocviul Internaţional de Traductologie La traduction face à la complexité culturelle, în cadrul proiectului de cercetare Traduction culturelle et littérature(s) francophone(s) : histoire, critique, réception des traductions, director prof. univ. dr. Muguraş Constantinescu. Manifestarea reprezintă un veritabil eveniment ştiinţific prin participarea, în calitate de invitaţi de onoare, a 9 reputaţi specialişti traductologi din străinatate şi din ţară, membri ai comitetului ştiintific al revistei de traductologie Atelier de traduction, Editura USV:

  • Gina Abou Fadel Saad, Henri Awaiss, (Beirut);
  • Lance Hewson (Geneva);
  • Maria Papadima (Atena);
  • Elisabeth Bladh (Göteborg);
  • Marc Charron (Ottawa);
  • Enrico Monti (Mulhouse);
  • Felicia Dumas (Iaşi);
  • Dumitra Baron (Sibiu).

Alături de specialiştii consacraţi din ţară şi din străinătate, vor susţine comunicări şi cercetători în formare, studenţi masteranzi (Masterat Teoria și practica traducerii) şi doctoranzi în domeniul traductologiei din Universitatea noastră. Toate acestea creează oportunitatea unui stimulator dialog  ştiinţific intercultural şi intergeneraţional.
Afiș
Program