USV scoate la concurs cel mai mare număr de locuri bugetate din istoria sa

Joi, 11 iulie a.c., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) dă startul concursului
de admitere pentru ciclurile de studii de licență, masterat și doctorat.
În acest an, USV oferă 3060 de locuri bugetate, dintr-un total de 6200 de locuri scoase la
concurs, repartizate pe cele aproape 100 de programe de studiu la nivel de licență și masterat, 13
domenii de doctorat și 12 specializări pentru formare continuă, disponibile în oferta
educațională.
Pentru candidații care doresc să înceapă formarea universitară la USV, sunt disponibile
1565 de locuri bugetate (fără taxă) la ciclul de studii de licență. Dintre acestea, 42 de locuri au
fost alocate absolvenților de liceu din mediul rural, 22 de locuri absolvenților de liceu proveniți
din sistemul de protecție socială sau cu dizabilități, precum și 15 locuri candidaților de etnie
rromă. De asemenea, 460 de locuri bugetate, cu bursă, sunt destinate candidaților români de
pretutindeni. Pentru candidații care doresc să urmeze studii la distanță, USV scoate la concurs
450 de locuri. În plus, pentru absolvenții de facultate care doresc să obțină o a doua specializare,
au fost prevăzute 300 de locuri pentru conversie profesională.
Precizăm faptul că, indiferent de facultatea sau programul de studiu pentru care vor opta,
bobocii USV cu media de minimum 9,00 la examenul de bacalaureat vor primi câte o tabletă cu
stilou digital. De asemenea, peste 30% dintre viitorii studenți vor primi burse lunare cu valori
cuprinse intre 900 și 1800 lei pe lună.
La nivel de masterat, candidații au la dispoziție 760 de locuri bugetate, distribuite pe cele
40 de programe de studiu. Dintre acestea, 4 locuri bugetate sunt rezervate candidaților de etnie
rromă și alte 25 de locuri persoanelor cu cerințe educaționale speciale/dizabilități. Alte 222 de
locuri sunt disponibile pentru candidații români de pretutindeni. Anul acesta, candidații pot
opta pentru un nou program de studii de masterat: Digitalizare și Data Science.
În ceea ce privește studiile universitare de doctorat, pentru cele 13 domenii, oferta USV
include 53 de locuri bugetate, din care 4 sunt rezervate domeniilor prioritare, cu potențial de
specializare inteligentă, și 2 pentru candidații de etnie rromă. Candidații români de pretutindeni
au la dispoziție 15 locuri bugetate, dintre care 10 sunt cu bursă.
Procesul de admitere 2024 se va desfășura în perioada 11-18 iulie (fără zilele de 13 și 14
iulie), pentru specializările unde există probe, și 11-19 iulie (fără zilele de 13 și 14 iulie), pentru
specializările unde nu există probe. Sesiunea a doua de admitere se va desfășura în perioada 2-
12 septembrie (fără zilele de sâmbătă și duminică), pentru specializările unde există probe, și 2-
13 septembrie, (fără zilele de sâmbătă și duminică), pentru specializările unde nu există probe.
Pentru a confirma locul ocupat, candidatul declarat admis trebuie să se înmatriculeze cel târziu
până la data de 29 iulie, ora 16:00, pentru sesiunea de vară, respectiv 20 septembrie, pentru
sesiunea de toamnă.
În ceea ce privește procesul de înscriere, anunțăm faptul că, și în acest an, candidații au
posibilitatea de a se înscrie atât on-site, în campusul USV, cât și on-line, folosind platforma de
înscriere disponibilă. USV pune la dispoziția candidaților și un sistem electronic de plată a taxei
de înscriere, care va putea fi accesat în momentul înscrierii și încărcării documentelor în
platformă.
Candidații români de pretutindeni au posibilitatea de a se înscrie la USV sau la centrele
special organizate în orașele Chișinău (11-13 iulie a.c., Liceul de Creativitate și Inventică
„Prometeu-Prim”), Sîngerei (15 – 16 iulie a.c., Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”) și Edineț (15 –
17 iulie a.c., Liceul Teoretic „Pan Halippa”) din Republica Moldova, precum și în localitatea
Horbova (15 – 18 iulie a.c., Liceul Horbova), din Ucraina. Și în acest an, etnicii români admiși la
USV pot beneficia de burse de studiu în lei, atribuite în ordinea mediilor de admitere, în
cuantum de 900 de lei/lună.
Informații detaliate despre procesul de Admitere 2024 pot fi obținute consultând pagina https://admitere.usv.ro/. Tot aici se regăsesc detalii referitoare la criteriile specifice de admitere și explicații cu privire la probele de concurs.