USV DIGITAL – Universitate digitalizată, Studenți conectați la profesii emergente, Viitor durabil

Luni, 31 octombrie, începând cu ora 13.00, în Sala Senatului Universității (Corp A) a avut loc o conferință de presă în legătură cu lansarea proiectului <<USV DIGITAL – Universitate digitalizată, Studenți conectați la profesii emergente, Viitor durabil>>.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a semnat cu Ministerul Educației, în calitate de Coordonator de reforme și investiții responsabil pentru componenta C15 – Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), contractul de finanțare pentru proiectul <<USV DIGITAL – Universitate digitalizată, Studenți conectați la profesii emergente, Viitor durabil>>. Proiectul cu codul 1523192570 a fost aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4168/30.06.2022 în cadrul apelului Granturi pentru digitalizarea universităților – din Componenta 15 – Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Reforma 5: Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 16: Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului și va fi derulat până cel târziu la data de 31 decembrie 2025.

Managerul proiectului, prof.univ.dr. Mihai Dimian, a declarat:

Obiectivul general al proiectului: Crearea unui centru digital inovator prin abordarea tehnologiilor avansate în vederea creării condițiilor pentru lucrul în echipă în spațiul virtual, actualizarea/adaptarea conținuturilor și îmbunătățirea comunicării dintre Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și studenții săi. Valoarea totală acordată în cadrul Contractului de finanțare este de 22.886.429,03 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum de 19.232.293,30, iar 3.654.135,73 reprezintă valoarea TVA.

Prof.univ.dr. Alin Potorac s-a ocupat de infrastructura digitală a proiectului:

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a semnat în luna septembrie 2022 cu Ministerul Educației, în calitate de Coordonator de reforme și investiții responsabil pentru componenta C15 – Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), contractul de finanțare pentru proiectul „USV DIGITAL – Universitate digitalizată, Studenți conectați la profesii emergente, Viitor durabil”.

Proiectul cu codul 1523192570 a fost aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4168/30.06.2022 în cadrul apelului Granturi pentru digitalizarea universităților – din Componenta 15 – Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Reforma 5: Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 16: Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului și va fi derulat până cel târziu la data de 31 decembrie 2025.

Obiectivul general al proiectului: Crearea unui centru digital inovator prin abordarea tehnologiilor avansate în vederea creării condițiilor pentru lucrul în echipă în spațiul virtual, actualizarea/adaptarea conținuturilor și îmbunătățirea comunicării dintre Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și studenții săi.

Obiectivele specifice al proiectului sunt:

OS1: Dezvoltarea și optimizarea infrastructurii digitale universitare și adaptarea programelor de studii în contextul alinierii la noile cerințe în educație și cercetare.

OS2: Dezvoltarea și implementarea de programe de formare în domeniul competențelor digitale pentru studenți, personalul didactic și de cercetare al universității.

Valoarea totală acordată în cadrul Contractului de finanțare este de 22.886.429,03 lei din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum de 19.232.293,30, iar 3.654.135,73 reprezintă valoarea TVA.

Date contact:

Director proiect – prof.univ.dr. Mihai DIMIAN E-mail: dimian@usm.ro