Seminar organizat de Facultatea de Economie, Administraţie și Afaceri (FEAA) și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)

Joi, 18 aprilie a.c., Facultatea de Economie, Administraţie și Afaceri din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a organizat Seminarul de perfecționare vocațională SmartFIN@ISF & Laboratorul Academic ASF, prin care și-a propus să prezinte provocările cu care se confruntă firmele în contextul actual, marcat de crize suprapuse, oportunitățile disponibile şi abordările comportamentale ale investiţiilor. La eveniment au participat reglementatori din domeniul financiar, cadre didactice, reprezentanți ai mediului de afaceri, precum cercetători și studenți din domeniul economic. Invitații speciali ai acestui eveniment au fost domnul Paul Dumitru, reprezentantul Autorității de Supraveghere Financiară, Serviciul de Monitorizare și Educație Financiară, și domnul Lucian Isac, reprezentantul EstInvest, care au sustinut prelegeri referitoare la Revoluția verde: investiții inteligente pentru oportunități profitabile.

Temele abordate în cadrul seminarului au inclus și analiza cerințelor legate de
obținerea de profit, de menținerea şi atragerea unei forțe de muncă calificate, precum și a posibilităților de a investi pe piața de capital. Găsirea unor soluții la aceste provocări este esențială pentru supraviețuirea şi continuarea afacerilor.
De asemenea, participanții la întâlnire au dezbătut aspecte referitoare la: stimularea spiritului antreprenorial în rândul studenților, pentru a transforma ideile inovatoare în afaceri de succes; implicarea directă a persoanelor eligibile din partea angajatorilor pentru a preda în universitate la anumite discipline, care să aibă în vedere simulări ale unor situații din economia reală și creșterea calității forței de muncă; dezvoltarea comunității Alumni – o resursă valoroasă pentru mentorat, networking şi parteneriate.
Evenimentul a reprezentat o nouă contribuție la dezvoltarea unui dialog solid între
mediul universitar și cel de afaceri, care să conducă la o mai bună înțelegere a realităților economice.