Senatul Universității ,,Ștefan cel Mare” acordă titlul de Doctor Honoris Causa prof. univ. dr. ing. Vladimir Katic

Senatul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a decis acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. ing. Vladimir KATIC, de la Universitatea din Novi Sad, Serbia, personalitate științifică de prim rang, cu o activitate recunoscută pe plan mondial, eminent specialist și membru al mai multor societăți științifice. Ceremonia va avea loc miercuri, 22 mai a.c., de la ora 10:00, în Sala Senatului din corpul A.
Prof. univ. dr. ing. Vladimir KATIC a avut un parcurs profesional remarcabil, care a
început cu obținerea diplomei de inginer de la Facultatea de Științe Tehnice din cadrul Universității din Novi Sad și a continuat cu finalizarea studiilor de masterat și conferirea titlului de doctor de către Facultatea de Inginerie Electrică a Universității din Belgrad.
Excelența activității domniei sale a fost recunoscută prin publicarea unui număr
impresionant de articole științifice și volume de specialitate și confirmată prin titlurile acordate și pozițiile ocupate în cadrul comunității științifice, cum ar fi: gradul IEEE Life Senior Member, președinte al grupului Life Member Affinity Group din Serbia, președinte al Serbian IEEE Joint Chapter of the Industrial Electronics/Power Electronics/Industry Applications Societies, președinte al secțiunii IEEE Serbia și Muntenegru și președinte regional al IEEE PELS.